Bạn đang ở đây

Gia hạn thời gian nộp học phí HKI/2020-2021 qua ViettelPay

PHòng Tài chính Kế toán gia hạn thời gian thu học phí HKI/2020-2021 qua Viettel Pay đến 24h ngày 30/9/2020, do Trường tính học phí theo QĐ mới nên thời gian tính học phí kéo dài hơn dự kiến.

Đề nghị sinh viên tiếp tục nộp học phí trong thời gian trên.
Học phí GIáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng tính riêng do áp dụng đơn giá mới, nên sinh viên hoàn thiện các khoản đang báo nợ Trước ngày 30/9/2020.
Mọi thắc mắc về ViettelPay liên hệ chị Linh 0986094888
Thắc mắc về các khoản học phí liên hệ Phòng Tài chính Kế toán để được giải đáp kịp thời P103A1 số điện thoại 0243.766.9295