Bạn đang ở đây

DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP ĐHCQ KHÓA 60

- Phòng ĐTĐH công bố danh sách sinh viên các lớp ĐHCQ khóa 60 (xem tại tệp đính kèm).

- Sinh viên kiểm tra, đối chiếu thông tin, nếu có thắc mắc hoặc đính chính thông tin cần đến ngay phòng ĐTĐH (110 nhà A9) để được giải quyết.

- Phòng ĐTĐH sẽ cập nhật tên lớp chính thức vào tài khoản cá nhân của sinh viên trên hệ thống quản lý đào tạo của Nhà trường (https://qldt.utc.edu.vn) trước ngày 12/9, Sinh viên đăng nhập vào hệ thống để kiểm tra tên lớp, thời khóa biểu và các thông tin khác.