Bạn đang ở đây

Chương trình học bổng trao đổi sinh viên AIMS kỳ học mùa thu năm 2020 của Trường ĐH Quốc lập Chonnam - Hàn Quốc

Kính gửi các bạn sinh viên toàn,

Nhà trường xin thông báo về việc đăng ký Chương trình học bổng trao đổi sinh viên AIMS kỳ học mùa thu năm 2020 của Trường ĐH Quốc lập Chonnam - Hàn Quốc.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm.

Trân trọng.