Bạn đang ở đây

Chương trình học bổng thực tập hè năm 2020 tại trường Đai học quốc lập Chung Cheng, Đài Loan

Kính gửi sinh viên Khoa Cơ khí, Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin

Nhà trường xin thông báo Chương trình học bổng thực tập hè năm 2020 tại trường Đai học quốc lập Chung Cheng, Đài Loan trong vòng 7 tuần (từ 1/5-31/10/2020).

Chi tiết về học bổng các em xem tại file đính kèm.

Trân trọng.