Bạn đang ở đây

Bố trí giảng đường cho các lớp đại học chính quy khóa 60 trong Học kỳ I năm học 2019-2020

Nhà trường bố trí giảng đường cho các lớp đại học chính quy khóa 60 trong học kỳ I năm học 2019-2020 như trong tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm: