Bạn đang ở đây

ĐỢT 4 - ĐỢT CUỐI CHI TRẢ HỌC BỔNG KHUYÊN KHICH HỌC TẬP

(ĐỢT 4 - ĐỢT CUỐI) HỌC BỔNG KKHT THÁNG 4/2021

Sinh viên kiểm tra lại tên, số điện thoại/ STK ViettelPay và số tiền nhận học bổng theo file đính kèm TRƯỚC 10H NGÀY 14/05. Sau thời gian trên, sinh viên không liên hệ lại, Phòng Tài chính kế toán sẽ căn cứ vào dữ liệu hiện tại để chi trả cho sinh viên đã có số điện thoại/ STK ViettelPay.

Đề nghị sinh viên: Đậu Nguyễn Mai Linh – Lớp: KTXDCTGT Việt-Anh K58 – MSV:172603229 liên hệ lại trước 10h ngày 14/05/2021 để nhận học bổng.

Mọi thắc mắc khác vui lòng liên hệ theo SĐT: 0243.7669295 (giờ hành chính)

Tệp đính kèm: