Bạn đang ở đây

Triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ II năm học 2019-2020 đối với học viên cao học trong thời gian nghỉ phòng dịch do virus corona (Covid – 19) gây ra

 

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Từ ngày 04/05/2020 Nhà trường tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến các học phần của học kỳ II năm học 2019-2020. (Thông tin chi tiết trong file đính kèm!). 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học viên tham gia học trực tuyến, phòng Đào tạo Sau đại học phối hợp với Trung tâm đào tạo trực tuyến tổ chức tập huấn về học trực tuyến cho các học viên cao học.

- Thành phần: Phòng ĐTSĐH, Trung tâm đào tạo trực tuyến và tất cả học viên cao học khóa 27.1, khóa 27.2, khóa 27.2 bổ sung và các lớp: Quản lý kinh tế 26.2 bổ sung, Kỹ thuật hệ thống đường sắt khóa 25.2, Kỹ thuật hệ thống đường sắt khóa 26.2

- Thời gian: 19h30 thứ 3 ngày 28/04/2020

- Hướng dẫn: Học viên tải phần mềm Microsoft Teams tại teams.microsoft.com/downloads cho máy tính hoặc app trên điện thoại/máy tính bảng, cài đặt và truy cập vào đường link phòng SĐH gửi qua email tới lớp trưởng các lớp cao học để tham gia học trực tuyến 

Trân trọng cảm ơn!