Bạn đang ở đây

Thời khóa biểu giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ II năm học 2019-2020 đối với học viên cao học trong thời gian nghỉ phòng dịch do virus corona (Covid – 19) gây ra

Phòng ĐTSĐH cập nhật Thời khóa biểu HK II năm học 2019-2020 cho học viên cao học đã được điều chỉnh thay thế TKB cũ do nghỉ phòng tránh dịch Covid 2019.

- Học viên tải thời khóa biểu về tại file đính kèm.

- Ban cán sự lớp và các thành viên trong lớp có trách nhiệm thông báo đến các học viên khác trong lớp được biết và thực hiện theo lịch học này.

Trân trọng!