Bạn đang ở đây

THÔNG BÁO LỊCH THU HP KỲ 2 NH 2019-2020

Thông báo Lịch thu HỌC PHÍ  - Học kỳ II - Năm học 2019 -2020 (31/03/2020)

Theo Thông báo số 1027/TB-ĐHGTVT ngày 06/12/2019 và Thông báo số 197/TB-ĐHGTVT ngày 14/03/2020, số 228/TB-ĐHGTVT ngày 24/03/2020, Phòng Tài chính Kế toán thông báo thời gian thu qua VIETTEL PAY  như sau:

  • HỌC PHÍ VÀ KINH PHÍ ĐÀO TẠO HỆ ĐT SAU ĐẠI HỌC từ ngày 01/04/2020.

Một số lưu ý khi nộp học phí:

-   Hệ thống Viettel Pay sẽ tự động đóng sau khi kết thúc thời gian đóng học phí theo quy định. Sinh viên chỉ hoàn thành việc đóng học phí khi số học phí phải đóng trên trang QLĐT bằng không hoặc số tiền trong TK bị trừ đúng bằng số học phí phải nộp.

-    Nếu số tín chỉ đã đăng ký thành công không khớp với số tiền học phí hiện trên giao diện Vietel pay, sinh viên kiểm tra lại với Phòng Đào tạo. Mọi thắc mắc liên quan tới Danh sách thi, điểm thi, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo.

-    Mọi thắc mắc liên quan tới ứng dụng Viettel Pay, Học viên/sinh viên liên hệ Chị Linh: 0986094888.

-    Mọi thắc mắc liên quan tới học phí, sinh viên liên hệ Phòng Tài chính Kế toán vào giờ hành chính: 0243.766.9295 để được giải đáp. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên mọi thắc mắc giải quyết sau ngày quay trở lại làm việc bình thường.