Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học Cao học ngày thứ 7 (từ 29/10/2016 đến 26/11/2016)

Thông báo chuyển phòng học Cao học ngày thứ 7 (từ 29/10/2016 đến 26/11/2016)
Theo đơn đề nghị của lớp Cao học kỹ thuật công trình giao thông C K24.1, Tổ Điều độ tạm thời chuyển phòng học cũ (ngày thứ 7) của lớp sang phòng học mới. Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Tổ Điều độ.

Tệp đính kèm: